EOC, JWOC og EYOC, long

Norwegian Orienteering. Natrudstilen

02.02.11

Startlist RussiaReturn
Startno Name Class                 TimeE-card
203Balandina,Liubov W17 10:05:00 203
449Barchukov,Vladimir M21 11:36:00 449
15Bliznevskaya,Anna W20 10:29:00 15
255Dmitriev,Maxim M17 10:08:00 255
216Fesenko,Maria W17 10:31:00 216
31Garaeva,Zhemal W20 11:01:00 31
452Grigoryev,Andrey M21 11:42:00 452
446Gruzdev,Andrey M21 11:30:00 446
330Kechkina,Mariya W21 11:43:00 330
451Khrennikov,Eduard M21 11:40:00 451
42Komarova,Anastasia W20 11:23:00 42
10Kozlova,Natalia W20 10:19:00 10
328Kozlova,Tatyana W21 11:39:00 328
327Kravchenko,Anastasia W21 11:37:00 327
281Kulikov,Ivan M17 11:00:00 281
453Lamov,Andrey M21 11:44:00 453
331Malchikova,Polina W21 11:45:00 331
130Malinovskii,Stepan M20 10:58:00 130
4Miftakhova,Tatyana W20 10:07:00 4
122Minnullin,Rinat M20 10:42:00 122
23Oborina,Tatiana W20 10:45:00 23
101Pavlov,Andrey M20 10:00:00 101
205Petrushko,Maria W17 10:09:00 205
114Popov,Aleksey M20 10:26:00 114
212Semenova,Ksenia W17 10:23:00 212
268Shalakhin,Dmitriy M17 10:34:00 268
252Shalin,Sergey M17 10:02:00 252
111Tikhonov,Gleb M20 10:20:00 111
323Trapeznikova,Alena W21 11:29:00 323
134Trifonenkov,Maxim M20 11:06:00 134
455Veselov,Kirill M21 11:48:00 455
320Vlasova,Tatiana W21 11:23:00 320

01.02.11 18:19:46 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Emit